Lydia Janssen | Jeugdrecht begrepen | Boom Juridische uitgevers

De auteur

Lydia Janssen is bijna twintig jaar werkzaam als juridisch adviseur en opleider in de (jeugd)hulpverlening en de gezondheidszorg. Daarvoor was zij jarenlang docent Recht aan de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn. Inmiddels heeft ze verschillende boeken over recht voor het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk geschreven.

 

De meerkeuzevragen op de website zijn geschreven door mr. Paul Bles, freelance toetsontwikkelaar en bewerkt en geactualiseerd door Lydia Janssen.

De doelgroep

Het boek is geschreven voor professionals in de jeugdhulp: jeugdhulpverleners werkzaam in de vriwillige jeugdhulp, jeugdbeschermers in het gedwongen kader, leden van lokale teams en medewerkers van gemeenten die werkzaam zijn op het terrein van de jeugdhulp. Het boek richt zich eveneens op mbo- en hbo-studenten die het vak jeugdrecht in hun opleiding volgen.

 

Over de website

Op deze website vind je – onder de tab Studenten – aanvullend materiaal behorend bij het boek Jeugdrecht Begrepen. Het materiaal bestaat uit uitgebreid toetsmateriaal in de vorm van meerkeuzevragen en open casus.

 

Docenten vinden – onder de tab Docenten – op de website naast de antwoordmodellen bij de meerkeuze- en open vragen een studentvolgsysteem, waarin nauwkeurig de vorderingen van studenten en de door hen gegeven antwoorden bijgehouden kunnen worden. Daarnaast kunnen docenten binnen de website aanwijzingen toevoegen voor hun studenten.

   

Ondanks onze zorgvuldigheid zijn er onverhoopt twee onjuistheden geslopen in de eerste oplage van de nieuwe druk:


  • Op pagina 242 - Ophouden voor onderzoek (art. 56a Sv): Bij de duur van het ophouden voor onderzoek – zes of negen uur – moet worden toegevoegd dat daarbij de uren tussen middernacht en negen uur in de ochtend niet worden meegerekend.

  • Op pagina 272: Er is een fout geslopen in het maximum aantal uren voor taakstraffen. Voor een werkstraf geldt een maximum van 200 uur. Voor een leerstraf geldt ook een maximum van 200 uur. Voor een combinatie van een werkstraf en een leerstraf bedraagt het maximum 240 uur.

Over het boek

Jeugdrecht begrepen wil de lezer in toegankelijke taal en op een praktische manier vertrouwd maken met de hoofdlijnen van het jeugdrecht. Het boek is geschreven voor beroepskrachten in de jeugdzorg en voor anderen die in de praktijk met het jeugdrecht te maken hebben, én voor mbo- en hbo-studenten die het vak jeugdrecht in hun opleiding volgen.

 

Het boek bestaat uit vier delen. Deel 1 beschrijft het personen- en familierecht. Deel 2 schetst het jeugdstrafrecht, inclusief het in 2014 ingevoerde nieuwe adolescentenstraffenstelsel. Deel 3 beschrijft de organisatie van de jeugdhulp in de Jeugdwet en deel 4 schetst een aantal hoofdlijnen van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.