Lydia Janssen | Jeugdrecht begrepen | Boom Juridische uitgevers

De auteur

Lydia Janssen is ruim tien jaar werkzaam als juridisch adviseur en opleider in de (jeugd)zorg. Daarvoor was zij jarenlang docent Recht aan de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn. Inmiddels heeft ze verschillende boeken over recht voor het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk geschreven.

 

De meerkeuzevragen op de website zijn geschreven door mr. Paul Bles, freelance toetsontwikkelaar.

De doelgroep

Het boek is geschreven voor maatschappelijk werkers en anderen die in de praktijk met het jeugdrecht te maken hebben, én voor mbo- en hbo-studenten die het vak jeugdrecht in hun opleiding volgen.

 

Over de website

Op deze website vind je – onder de tab Studenten – aanvullend materiaal behorend bij het boek Jeugdrecht Begrepen. Het materiaal bestaat uit uitgebreid toetsmateriaal in de vorm van meerkeuzevragen en open casus.

 

Docenten vinden – onder de tab Docenten – op de website naast de antwoordmodellen bij de meerkeuze- en open vragen een studentvolgsysteem, waarin nauwkeurig de vorderingen van studenten en de door hen gegeven antwoorden bijgehouden kunnen worden. Daarnaast kunnen docenten binnen de website aanwijzingen toevoegen voor hun studenten.

Over het boek

Jeugdrecht begrepen wil de lezer in toegankelijke taal en op een praktische manier vertrouwd maken met de hoofdlijnen van het jeugdrecht. Het boek is geschreven voor beroepskrachten in de jeugdzorg en voor anderen die in de praktijk met het jeugdrecht te maken hebben, én voor mbo- en hbo-studenten die het vak jeugdrecht in hun opleiding volgen.

 

Het boek bestaat uit vier delen. Deel 1 beschrijft het personen- en familierecht. Deel 2 schetst het jeugdstrafrecht, inclusief het in 2014 ingevoerde nieuwe adolescentenstraffenstelsel. Deel 3 beschrijft de organisatie van de jeugdhulp in de Jeugdwet en deel 4 schetst een aantal hoofdlijnen van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.