Lydia Janssen | Jeugdrecht begrepen | Boom Juridische uitgevers

De auteur

Lydia Janssen is ruim tien jaar werkzaam als juridisch adviseur en opleider in de (jeugd)zorg. Daarvoor was zij jarenlang docent Recht aan de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn. Inmiddels heeft ze verschillende boeken over recht voor het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk geschreven.

 

De meerkeuzevragen op de website zijn geschreven door mr. Paul Bles, freelance toetsontwikkelaar.

De doelgroep

Het boek is geschreven voor maatschappelijk werkers en anderen die in de praktijk met het jeugdrecht te maken hebben, én voor mbo- en hbo-studenten die het vak jeugdrecht in hun opleiding volgen.

 

Over de website

De 5e druk van Jeugdrecht begrepen is verschenen in mei 2016. 


Op deze website vind je aanvullend materiaal behorend bij de vijfde druk van Jeugdrecht Begrepen. Het materiaal bestaat uit uitgebreid toetsmateriaal in de vorm van meerkeuzevragen en open casus. Bij online boek kun je door de digitale versie van het boek bladeren.

 

Docenten vinden op de website naast de antwoordmodellen bij de meerkeuze- en open vragen een studentvolgsysteem, waarin nauwkeurig de vorderingen van studenten en de door hen gegeven antwoorden bijgehouden kunnen worden. Daarnaast kunnen docenten binnen de website aanwijzingen toevoegen voor hun studenten.

Over het boek

Jeugdrecht begrepen wil de lezer in toegankelijke taal en op een praktische manier vertrouwd maken met de hoofdlijnen van het jeugdrecht. Het boek is geschreven voor beroepskrachten in de jeugdzorg en voor anderen die in de praktijk met het jeugdrecht te maken hebben, én voor mbo- en hbo-studenten die het vak jeugdrecht in hun opleiding volgen.

 

Het boek bestaat uit vier delen. In deel I worden de hoofdlijnen van het personen- en familierecht beschreven. Deel II schetst het jeugdstrafrecht, inclusief het in 2014 ingevoerde nieuwe adolescentenstraffenstelsel. Deel III beschrijft de nieuwe Jeugdwet. In dit deel wordt vooral stilgestaan bij de positie van de gemeente, de wijk- of buurtteams, de aanbieders van jeugdhulp, de gecertificeerde instellingen en bij de positie van de jeugdige en zijn ouders. Deel IV beschrijft de inhoud en de betekenis van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.